preloader
Scroll to top
Quark Magazine - Dynamic Sculpture

Quark Magazine - Dynamic Sculpture

Hlavnou témou augustového čísla Quarku je uhlík. Oxid uhličitý (CO2) je v podstate jednou fázou...